Tarif dan Jenis PNBP Hak – Hak Kepaniteraan

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUANTARIF (Rp)
I.Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama
I.A.Peradilan Umum
I.A.1Perdata Umum
I.A.1.a)Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan NegeriPer Perkara30.000,00
I.A.1.b)Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah/Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
I.A.1.c)Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/Termohon (Melalui Iklan/Radio/Pengumuman)Per Relaas10.000,00
I.A.1.d)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/TerbantahPer Relaas10.000,00
I.A.1.e)Relaas Panggilan Saksi PenggugatPer Relaas10.000,00
I.A.1.f)Relaas Panggilan Saksi TergugatPer Relaas10.000,00
I.A.1.g)Relaas Panggilan Ahli PenggugatPer Relaas10.000,00
I.A.1.h)Relaas Panggilan Ahli TergugatPer Relaas10.000,00
I.A.1.i)Relaas Panggilan PenerjemahPer Relaas10.000,00
I.A.1.j)Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/TermohonPer Perkara10.000,00
I.A.1.k)Pendaftaran Permohonan SitaPer Perkara25.000,00
I.A.1.l)Penetapan SitaPer Penetapan25.000,00
I.A.1.m)Berita Acara PenyitaanPer Berita Acara25.000,00
I.A.1.n)Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Per Perkara10.000,00
I.A.1.o)Surat Permohonan Pencabutan Perkara PermohonanPer Perkara10.000,00
I.A.1.p)Relaas Pemberitahuan Pencabutan GugatanPer Relaas10.000,00
I.A.1.q)Pendaftaran Pengangkatan SitaPer Perkara25.000,00
I.A.1.r)Penetapan Pengangkatan SitaPer Penetapan25.000,00
I.A.1.s)Berita Acara Pengangkatan SitaPer Berita Acara25.000,00
I.A.1.t)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/PembantahPer Relaas10.000,00
I.A.1.u)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/TerbantahPer Relaas10.000,00
I.A.1.v)Penetapan Penawaran PembayaranPer Penetapan10.000,00
I.A.1.w)Berita Acara Penawaran PembayaranPer Berita Acara10.000,00
I.A.1.x)Berita Acara KonsinyasiPer Berita Acara10.000,00
I.A.1.y)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/ Penetapan10.000,00
I.A.2Perdata Khusus
I.A.2.aSengketa Gugatan/Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) pada Pengadilan Niaga, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, dan Sengketa Partai Politik pada Pengadilan Negeri
I.A.2.a.1)Pendaftaran Gugatan/PermohonanPer Perkara 40.000,00 
I.A.2.a.2)Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/PemohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.a.3)Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/TermohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.a.4)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pemohon/TermohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.a.5)Relaas Panggilan Saksi Penggugat/PemohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.a.6)Relaas Panggilan Saksi Tergugat/TermohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.a.7)Relaas Panggilan Ahli Penggugat/PemohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.a.8)Relaas Panggilan Ahli Tergugat/TermohonPer Relaas10.000,00 
I.A.2.a.9)Relaas Panggilan Penerjemah Per Relaas 10.000,00 
I.A.2.a.10)Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/PemohonPer Putusan10.000,00 
I.A.2.a.11)Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/TermohonPer Putusan 10.000,00 
I.A.2.a.12)Pencabutan Gugatan/PermohonanPer Perkara 10.000,00 
I.A.2.a.13)Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/TermohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.a.14)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan 10.000,00 
I.A.2.bPerkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga
I.A.2.b.1)Pendaftaran Perkara
I.A.2.b.1)a. Nilai Utang sampai dengan Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)Per Permohonan1.000.000,00 
I.A.2.b.1)b. Nilai Utang lebih dari Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah)Per Permohonan 2.000.000,00 
I.A.2.b.1)c. Nilai Utang lebih dari Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)Per Permohonan3.000.000,00 
I.A.2.b.1)d. Nilai Utang lebih dari Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah)Per Permohonan 4.000.000,00 
I.A.2.b.1)e. Nilai Utang di atas Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah)Per Permohonan6.000.000,00 
I.A.2.b.2)Relaas Panggilan Pertama kepada PemohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.3)Relaas Panggilan Pertama kepada TermohonPer Relaas10.000,00 
I.A.2.b.4)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon/TermohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.5)Relaas Panggilan Saksi PemohonPer Relaas10.000,00 
I.A.2.b.6)Relaas Panggilan Saksi TermohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.7)Relaas Panggilan Ahli PemohonPer Relaas10.000,00 
I.A.2.b.8)Relaas Panggilan Ahli TermohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.b.9)Relaas Panggilan PenerjemahPer Relaas10.000,00 
I.A.2.b.10)Relaas Pemberitahuan Pencabutan PermohonanPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.cSengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan > Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
I.A.2.c.1)Pendaftaran Gugatan PHI pada Pengadilan NegeriPer Perkara 30.000,00 
I.A.2.c.2)Relaas Panggilan Pertama kepada PenggugatPer Relaas10.000,00 
I.A.2.c.3)Relaas Panggilan Pertama kepada TergugatPer Relaas10.000,00 
I.A.2.c.4)Relaas Panggilan Saksi PenggugatPer Relaas10.000,00 
I.A.2.c.5)Relaas Panggilan Saksi TergugatPer Relaas10.000,00 
I.A.2.c.6)Relaas Panggilan Ahli PenggugatPer Relaas10.000,00 
I.A.2.c.7)Relaas Panggilan Ahli TergugatPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.8)Relaas Panggilan PenerjemahPer Relaas10.000,00 
I.A.2.c.9)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada PenggugatPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.c.10)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada TergugatPer Relaas10.000,00 
I.A.2.c.11)Pemberitahuan Putusan kepada PenggugatPer Putusan 10.000,00 
I.A.2.c.12)Pemberitahuan Putusan kepada TergugatPer Putusan10.000,00 
I.A.2.c.13)Pencabutan GugatanPer Perkara 10.000,00 
I.A.2.c.14)Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada TergugatPer Relaas10.000,00 
I.A.2.c.15)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan 10.000,00 
I.A.2.dSengketa Arbitrase
I.A.2.d.1)Pendaftaran Putusan Arbitrase NasionalPer Putusan 40.000,00 
I.A.2.d.2)Pendaftaran Putusan Arbitrase InternasionalPer Putusan50.000,00 
I.A.2.d.3)Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase NasionalPer Putusan100.000,00 
I.A.2.d.4)Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase InternasionalPer Putusan150.000,00 
I.A.2.eSengketa Keterbukaan Informasi Publik
I.A.2.e.1)Pendaftaran Permohonan Putusan KIPPer Perkara 40.000,00 
I.A.2.e.2)Relaas Panggilan Pertama kepada PemohonPer Relaas10.000,00 
I.A.2.e.3)Relaas Panggilan Pertama kepada TermohonPer Relaas10.000,00 
I.A.2.e.4)Relaas Panggilan Saksi PemohonPer Relaas10.000,00 
I.A.2.e.5)Relaas Panggilan Saksi TermohonPer Relaas10.000,00 
I.A.2.e.6)Relaas Panggilan Ahli PemohonPer Relaas10.000,00 
I.A.2.e.7)Relaas Panggilan Ahli TermohonPer Relaas 10.000,00 
I.A.2.e.8)Relaas Panggilan PenerjemahPer Relaas10.000,00 
I.A.2.e.9)Pemberitahuan Putusan kepada PemohonPer Putusan 10.000,00 
I.A.2.e.10)Pemberitahuan Putusan kepada TermohonPer Putusan10.000,00 
I.A.2.e.11)Pencabutan PermohonanPer Perkara 10.000,00 
I.A.2.e.12)Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada TermohonPer Relaas10.000,00 
I.A.2.e.13)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan 10.000,00 
I.B.Eksekusi
I.B.1Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang
I.B.1.a)Pendaftaran Permohonan EksekusiPer Permohonan10.000,00
I.B.1.b)Penetapan TeguranPer Penetapan10.000,00
I.B.1.c)Relaas Panggilan Teguran kepada TermohonPer Relaas10.000,00
I.B.1.d)Berita Acara TeguranPer Berita Acara10.000,00
I.B.1.e)Penetapan Sita EksekusiPer Penetapan10.000,00
I.B.1.f)Berita Acara Pelaksanaan Sita EksekusiPer Berita Acara10.000,00
I.B.1.g)Pendaftaran Sita EksekusiPer Surat25.000,00
I.B.1.h)Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada TermohonPer Berita Acara10.000,00
I.B.1.i)Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada PemohonPer Berita Acara10.000,00
I.B.1.j)Penetapan LelangPer Penetapan10.000,00
I.B.1.k)Pengumuman LelangPer Surat10.000,00
I.B.1.l)Pembagian Hasil LelangPer Perkara10.000,00
I.B.1.m)Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek LelangPer Permohonan10.000,00
I.B.1.n)Penetapan Perintah PengosonganPer Penetapan25.000,00
I.B.1.o)Pemberitahuan Pelaksanaan PengosonganPer Surat10.000,00
I.B.1.p)Berita Acara PengosonganPer Berita Acara25.000,00
I.B.1.q)Penyerahan Salinan Berita Acara PengosonganPer Berita Acara10.000,00
I.B.2Pelaksanaan Eksekusi Riil
I.B.2.a)Pendaftaran Permohonan EksekusiPer Permohonan10.000,00
I.B.2.b)Penetapan TeguranPer Penetapan10.000,00
I.B.2.c)Relaas Panggilan Teguran kepada TermohonPer Relaas10.000,00
I.B.2.d)Berita Acara TeguranPer Berita Acara10.000,00
I.B.2.e)Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek EksekusiPer Penetapan25.000,00
I.B.2.f)Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek EksekusiPer Berita Acara25.000,00
I.B.2.g)Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek EksekusiPer Berita Acara10.000,00
I.B.3Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan
I.B.3.a)Pendaftaran Permohonan EksekusiPer Permohonan10.000,00
I.B.3.b)Penetapan TeguranPer Penetapan10.000,00
I.B.3.c)Relaas Panggilan Teguran kepada TermohonPer Relaas10.000,00
I.B.3.d)Berita Acara TeguranPer Berita Acara10.000,00
I.B.4Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang
I.B.4.a)Pendaftaran Permohonan EksekusiPer Surat10.000,00
I.B.4.b)Penetapan TeguranPer Penetapan10.000,00
I.B.4.c)Relaas Panggilan Teguran kepada TermohonPer Relaas10.000,00
I.B.4.d)Berita Acara TeguranPer Berita Acara10.000,00
I.B.4.e)Penetapan Sita EksekusiPer Penetapan10.000,00
I.B.4.f)Berita Acara Pelaksanaan Sita EksekusiPer Berita Acara10.000,00
I.B.4.g)Pendaftaran Sita EksekusiPer Surat25.000,00
I.B.4.h)Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada TermohonPer Surat10.000,00
I.B.4.i)Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada PemohonPer Surat10.000,00
I.B.4.j)Penetapan LelangPer Penetapan10.000,00
I.B.4.k)Pengumuman LelangPer Surat10.000,00
I.B.4.l)Pembagian Hasil LelangPer Perkara10.000,00
I.B.4.m)Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek LelangPer Permohonan10.000,00
I.B.4.n)Penetapan Perintah PengosonganPer Penetapan25.000,00
I.B.4.o)Pemberitahuan Pelaksanaan PengosonganPer Surat10.000,00
I.B.4.p)Berita Acara PengosonganPer Berita Acara25.000,00
I.B.4.q)Penyerahan Salinan Berita Acara PengosonganPer Berita Acara10.000,00
I.B.5Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase
I.B.5.a)Penetapan TeguranPer Penetapan10.000,00
I.B.5.b)Relaas Panggilan TeguranPer Relaas10.000,00
I.B.5.c)Berita Acara TeguranPer Berita Acara10.000,00
I.B.5.d)Penetapan Perintah Sita EksekusiPer Penetapan10.000,00
I.B.5.e)Berita Acara Sita EksekusiPer Berita Acara10.000,00
I.B.5.f)Pendaftaran Sita EksekusiPer Berita Acara10.000,00
I.B.5.g)Penetapan PelelanganPer Penetapan25.000,00
I.B.5.h)Pengumuman LelangPer Surat10.000,00
I.B.5.i)Berita Acara LelangPer Berita Acara10.000,00
I.B.5.j)Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek LelangPer Permohonan10.000,00
I.B.5.k)Penetapan Perintah PengosonganPer Penetapan25.000,00
I.B.5.l)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan10.000,00
I.B.5.m)Pemberitahuan Pelaksanaan PengosonganPer Surat10.000,00
I.B.5.n)Berita Acara Pelaksanaan PengosonganPer Berita Acara10.000,00
I.B.5.o)Penyerahan Salinan Berita Acara PengosonganPer Berita Acara10.000,00
I.B.6Pencabutan Perkara Eksekusi
I.B.6.a)Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita EksekusiPer Permohonan10.000,00
I.B.6.b)Penetapan Pencabutan Sita EksekusiPer Penetapan25.000,00
I.B.6.c)Berita Acara Pencabutan Sita EksekusiPer Berita Acara10.000,00
I.B.6.d)Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita EksekusiPer Berita Acara10.000,00
I.B.6.e)Penetapan Pencabutan Perintah LelangPer Penetapan25.000,00
I.B.6.f)Pengumuman Pencabutan Pengumuman LelangPer Pengumuman10.000,00
II.Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding
II.A.Peradilan Umum
II.A.1)Pendaftaran Permohonan BandingPer Perkara 50.000,00 
II.A.2)Penyerahan Akta Banding kepada PembandingPer Akta10.000,00 
II.A.3)Relaas Pemberitahuan Pernyataan BandingPer Relaas 10.000,00 
II.A.4)Relaas Penyerahan Memori BandingPer Relaas 10.000,00 
II.A.5)Relaas Penyerahan Kontra Memori BandingPer Relaas 10.000,00 
II.A.6)Relaas Pemberitahuan Inzage kepada PembandingPer Relaas 10.000,00 
II.A.7)Relaas Pemberitahuan Inzage kepada TerbandingPer Relaas 10.000,00 
II.A.8)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/TerbandingPer Relaas10.000,00 
II.A.9)Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada PembandingPer Relaas 10.000,00 
II.A.10)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada PembandingPer Relaas10.000,00 
II.A.11)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada TerbandingPer Relaas10.000,00 
II.A.12)Pencabutan BandingPer Akta10.000,00 
II.A.13)Relaas Pemberitahuan Pencabutan BandingPer Relaas 10.000,00 
II.A.14)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan 10.000,00 
III.Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI
III.A.Peradilan Umum
III.A.1Kasasi Perdata Umum
III.A.1.a)Pendaftaran Permohonan KasasiPer Perkara50.000,00
III.A.1.b)Penyerahan Akta Permohonan KasasiPer Akta10.000,00
III.A.1.c)Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.1.d)Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.1.e)Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada PemohonPer Relaas10.000,00
III.A.1.f)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.1.g)Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.1.h)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.1.i)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.1.j)Pencabutan KasasiPer Akta10.000,00
III.A.1.k)Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.1.l)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan10.000,00
III.A.2Kasasi Perdata Khusus
III.A.2.aPerkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (nilai gugatan > Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
III.A.2.a.1)Pendaftaran Permohonan KasasiPer Perkara100.000,00
III.A.2.a.2)Penyerahan Akta Permohonan KasasiPer Akta10.000,00
III.A.2.a.3)Relaas Pemberitahuan Permohonan KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.a.4)Relaas Penyerahan Memori KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.a.5)Relaas Penyerahan Kontra Memori KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.a.6)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.2.a.7)Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.2.a.8)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.a.9)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.a.10)Pencabutan KasasiPer Akta10.000,00
III.A.2.a.11)Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.a.12)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan10.000,00
III.A.2.bPerkara Kepailitan dan PKPU
III.A.2.b.1)Pendaftaran Permohonan KasasiPer Perkara100.000,00
III.A.2.b.2)Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Perkara KepailitanPer Akta10.000,00
III.A.2.b.3)Relaas Pemberitahuan Permohonan KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.b.4)Relaas Penyerahan Memori KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.b.5)Relaas Penyerahan Kontra Memori KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.b.6)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.2.b.7)Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.2.b.8)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.b.9)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.b.10)Pencabutan KasasiPer Akta10.000,00
III.A.2.b.11)Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon KasasiPer Relaas10.000,00
III.A.2.b.12)Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Kurator/PengurusPer Relaas10.000,00
III.A.2.b.13)Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Hakim PengawasPer Relaas10.000,00
III.A.2.b.14)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan10.000,00
III.A.3Peninjauan Kembali (PK) Perdata Umum
III.A.3.a)Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari PemohonPer Perkara200.000,00
III.A.3.b)Penyerahan Akta Permohonan PK kepada PemohonPer Akta10.000,00
III.A.3.c)Relaas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.3.d)Relaas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada PemohonPer Relaas10.000,00
III.A.3.e)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.3.f)Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.3.g)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PKPer Relaas10.000,00
III.A.3.h)Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PKPer Relaas10.000,00
III.A.3.i)Pencabutan PKPer Perkara10.000,00
III.A.3.j)Relaas Pemberitahuan Pencabutan PKPer Relaas10.000,00
III.A.3.k)Penyumpahan Novum (Bukti Baru) PKPer Perkara10.000,00
III.A.3.l)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan10.000,00
III.A.4Peninjauan Kembali (PK) Perdata Khusus
III.A.4.aPerkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan > Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
III.A.4.a.1)Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari PemohonPer Perkara200.000,00
III.A.4.a.2)Penyerahan Akta Permohonan PK kepada PemohonPer Akta10.000,00
III.A.4.a.3)Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.4.a.4)Relaas Penyampaian Jawaban/ Tanggapan PK kepada PemohonPer Relaas10.000,00
III.A.4.a.5)Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.4.a.6)Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.4.a.7)Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Pemohon PKPer Surat10.000,00
III.A.4.a.8)Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Termohon PKPer Surat10.000,00
III.A.4.a.9)Pencabutan PKPer Akta10.000,00
III.A.4.a.10)Relaas Pemberitahuan Pencabutan PKPer Relaas10.000,00
III.A.4.a.11)Penyumpahan Novum (bukti baru) PKPer Perkara10.000,00
III.A.4.a.12)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan10.000,00
III.A.4.bPerkara Kepailitan dan PKPU
III.A.4.b.1)Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari PemohonPer Perkara200.000,00
III.A.4.b.2)Penyerahan Akta Permohonan PK kepada PemohonPer Akta10.000,00
III.A.4.b.3)Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyampaian Alasan PK kepada TermohonPer Relaas10.000,00
III.A.4.b.4)Relaas Penyampaian Jawaban/Tanggapan PKPer Relaas10.000,00
III.A.4.b.5)Relaas Penyampaian Putusan kepada Pemohon PKPer Relaas10.000,00
III.A.4.b.6)Relaas Penyampaian Putusan kepada Termohon PKPer Relaas10.000,00
III.A.4.b.7)Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Kurator/PengurusPer Surat10.000,00
III.A.4.b.8)Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Hakim PengawasPer Surat10.000,00
III.A.4.b.9)Pencabutan PKPer Akta10.000,00
III.A.4.b.10)Relaas Pemberitahuan Pencabutan PKPer Relaas10.000,00
III.A.4.b.11)Penyumpahan Novum (bukti baru) PKPer Perkara10.000,00
III.A.4.b.12)Redaksi Putusan/PenetapanPer Putusan/Penetapan10.000,00
IV.Hak Kepaniteraan Lainnya
IV.a)Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah TanganPer Surat10.000,00
IV.b)Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan PengadilanPer Lembar500
IV.c)Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan PengadilanPer Berita Acara10.000,00
IV.d)Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di KepaniteraanPer Surat10.000,00
IV.e)Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar PerkaraPer Akta/Surat10.000,00
IV.f)Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di PengadilanPer Surat Kuasa/Kuasa Insidentil10.000,00
IV.g)Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan PeradilanPer Putusan/Penetapan10.000,00