Daftar Laman PTSP Pidana

  1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik
  2. Pendaftaran permohonan praperadilan
  3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi
  4. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali
  5. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali
  6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan
  7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan
  8. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti
  9. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
  10. Penerimaan permohonan pembantaran