Login
PANITERA PENGGANTI    
        Nam a : KUSWARI  SUWARDINI, SH
NIP : 19600707 199103 2 001
Pangkat/Gol. R : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama : RIBUT SUPRIADI, S.Sos
NIP : 19650703 198603 1 003
Pangkat/Gol. R : Penata Tk. I / (III/d)
Jabatan  : Panitera Pengganti
        Nama : SY. RIVA KURNIA T, SH
NIP : 19730901 199303 2 001
Pangkat/Gol. R : Penata Tk. I / (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama : MAHYUS
NIP : 19620918 198203 1 001
Pangkat/Gol. R  : Penata / (III/c)
Jabatan : Panitera Penggant
        Nama : ELYANUR
NIP : 19610424 198411 2 001
Pangkat/Gol. R : Penata / (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama : LUSI NURMADIATUN, SH
NIP : 19680729 199203 2 001
Pangkat/Gol. R : Penata / (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama : SANDRA DEWI OKTAVIA, SH
NIP : 19771006 200212 2 002
Pangkat/Gol. R : Penata / (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama : HERY ZUHAIRI, SH
NIP : 19730623 199403 1 004
Pangkat/Gol. R : Penata / (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama  : SUNARTI, SH
NIP : 19660710 199103 2 002
Pangkat/Gol. R  : Penata / (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama  : YUNI RIA PUTRI, SH
NIP : 19800622 200312 2001
Pangkat/Gol. R  : Penata Muda Tk. I / (III/b)
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama  : URAY JULITA, SH
NIP : 19690417 199403 2 003
Pangkat/Gol. R  :
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama  : HENDRA AZWAR, SH
NIP : 19841014 200904 1 004
Pangkat/Gol. R : Pembina Tk. I / (III/b)
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama  : IRSANDI SUSILA ADJIE, SH
NIP : 19780907 200805 1 001
Pangkat/Gol. R : Penata / (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti
        Nama  : JULFARIDA, SH
NIP : 19870824 200912 2 003
Pangkat/Gol. R : Penata Muda Tk. I / (III/b)
Jabatan : Panitera Pengganti