Login
KEPANITERAAN MUDA PIDANA
 
 Nama : JON MAKMUR SARAGIH, SH, MH
 NIP : 19650508 199203 1 006
 Pangkat / Gol. R : Pembina / (IV/a)
 Jabatan : Panitera Muda Pidana

 
 Nama : DEDY FADLIAN, SE
 NIP : 19770116 200604 1 001
 Pangkat / Gol. R : Penata Muda/ (III/a)
 Jabatan : Staf Kepaniteraan Muda Pidana 
Nama : SUCI NURVITRI
 NIP : 19830617 200502 2 001
 Pangkat / Gol. R : Pengatur / (II/c)
 Jabatan : Staf Kepaniteraan Muda Pidana 
Nama : IRHAS MUHARTI, SH
 Jabatan : Honorer Kepaniteraan Muda Pidana
Nama : SRI SUBEKTI, A.Md
 Jabatan : Honorer Kepaniteraan Muda Pidana
Nama : YENNY
 Jabatan : Honorer Kepaniteraan Muda Pidana